பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி என்பது இயற்கை நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம். அதை சரியாக …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *